Waarborg voor uw waterontharder

Waarborgdekking

De garantie is toegewezen aan de eigenaar van het installatieadres van het toestel. Om van de garantie te kunnen genieten, mag het toestel niet worden verplaatst of aan derden worden doorgegeven. Om de garantieperiode te laten starten moet de volledig ingevulde registratie uiterlijk 30 dagen na opstarting door ons worden ontvangen.

De garantie dekt de goede werking van het apparaat voor de eigenaar op de plaats die op de garantiekaart staat aangegeven.

Garantievoordelen en duur van de garantie

De garantie dekt mechanische en elektronische onderdelen voor een periode van 2 jaar.

De installatie-en technische voorschriften moeten gerespecteerd worden.
Met het onderhoudscontract is een verlenging van deze garantie mogelijk tot 15 jaar. Dit omvat ook de verplaatsingskosten en het uurtarief.

Er zijn geen andere garanties dan die welke hier zijn beschreven.

Uitzonderingen en beperkingen op de garantie

De garantie dekt niet de arbeidskosten in geval van verhuizing door derden. Het niet controleren van de juiste werking, wat tot schade of kosten zou leiden(geen zout aanwezig, alarm aanduiding, geen stroom aanwezig, enz.).

Indien het water dat door het apparaat wordt gebruikt niet van goede kwaliteit is, bijvoorbeeld: hoog ijzergehalte, water metveel bacteriën, algen, zwavel, tannine of andere ongewone dingen, zal geen garantie of schadevergoeding worden erkend.

De garantie dekt geen schade veroorzaakt door bevriezing, brand, ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, nalatig onderhoud of verkeerd gebruik van het toestel.

De garantie dekt geen schade als gevolg van onjuiste installatie of plaatsing.

Alle sanitaire en elektrische aansluitingen moeten voldoen aan de plaatselijke voorschriften.

Als de minimale druk of een te hoge druk de oorzaak is van schade of storing aan het apparaat, wordt dit niet erkend als een garantie. (Aanbevolen drukverminderaar)

Een stroomstoring of spanningsfout wordt ook niet als garantie herkend.

DEZE GARANTIE DEKT GEEN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE SCHADE.

Controleer voor een goede werking, het toestel regelmatig (1x/maand):
– Controleer de zoutvoorraad en dat deze zakt in de zoutbak na iedere regeneratie.
– Controleer dat de waterstand niet hoger is dan de overloop aansluiting.
– Controleer dat geen water wegspoelt naar de afvoer, dat zou enkel maar mogen als er een regeneratie plaatsvindt, meetstal s ’nachts.
– Indien twijfel controleer de hardheid, je kan bij ons steeds hardheidtesten aankopen.
– Controleer dat de afvoer goed aangesloten is en niet(dicht) gekneld zitten.


Geen enkele dealer, agent, verantwoordelijke of andere persoon is bevoegd om de garantie te verlengen of uit te breiden.

Waarborg10 jaar met een onderhoudscontract
Verplaatsinginbegrepen
Productiefouteninbegrepen
Display/transfoinbegrepen
Slijtageinbegrepen
Programmatie1x
Montagefoutnee