Privacy policy

Valeco Bvba over privacy

Valeco Bvba is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en van de bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat onze activiteiten voldoen aan de wet van 8 december 1992tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten (hierna “de privacywetgeving”). Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die we verwerken en wat we doen met deze gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van klanten en bezoekers van onze website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Valeco Bvba zal persoonsgegevens verzamelen door bijvoorbeeld de gegevens die u ingeeft op onze website. Daarnaast zal Valeco Bvba ook persoonsgegevens verwerken die zij verkrijgt via andere kanalen, zoals via de contracten die u met ons afsluit, de communicatie die u met ons voert per e-mail, brief, fax en via onze partners. Deze persoonsgegevens omvatten onder meer volgende gegevens: uw naam en voornaam, aansluitings- en facturatieadres (straatnaam, huisnummer, bus nummer, postcode en woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, voorkeurtaal, bankrekeningnummer, energieverbruik, EAN-code en gezinssamenstelling. Valeco Bvba moet worden beschouwd als een verwerker conform de privacywetgeving. Uw persoonsgegevens zijn voornamelijk bestemd voor interngebruik, in het kader van het beheer van onze (toekomstige, bestaande en voormalige) klanten. Dit omvat onder meer de opmaak en opvolging van uw klantdossier, de uitvoering van uw contract met ons, het beantwoorden van uw vragen en klachten en het aanbieden van onze producten en diensten. Daarnaast worden deze gegevens ook gebruikt voor markt- en tevredenheidsonderzoek, informatieve campagnes en onder de vorm van statistische informatie voor rapporterings-, financiële en marketingdoeleinden. Ten slotte is het mogelijk dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met als doel deze gegevens te verrijken met andere gegevens om u zo op een betere, meer gepersonaliseerde manier van dienst te kunnen zijn. Voor de verzameling en verwerking van deze persoonsgegevens doet Valeco Bvba ook beroep op commerciële partijen. Hierbij is contractueel met deze commerciële partijen afgesproken dat deze gegevens enkel en alleen verwerkt mogen worden voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Valeco Bvba en deze commerciële partij. De toegang tot deze gegevens wordt beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken door deze commerciële partij. Hiernaast zal Valeco Bvba uw persoonsgegevens overmaken aan de bevoegde instanties in het kader van haar wettelijke verplichtingen, gerechtelijke informatievragen en juridische procedures. Voor de doeleinden zoals hierboven beschreven kan Valeco Bvba deze gegevens ook overmaken aan de vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met Valeco Bvba. Enkel mits uw uitdrukkelijke toestemming zal Valeco Bvba deze gegevens gebruiken om u commerciële informatie toe te sturen over de producten en/of diensten van Valeco Bvba, de vennootschappen die rechtsreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met Valeco Bvba en een aantal door Valeco Bvba zorgvuldig geselecteerde partners.