Verwarmingswater

Vele fabrikanten van ketels verwijzen in hun handleidingen naar richtlijnen en voorschriften zoals VDI 2035.

Voor de waarborg en optimale benutting van de energie is dus ook noodzakelijk u hieraan te houden.

De verschillende materialen, de compactere installatie met kleinere water inhoud en diameters vereisen dan ook beter waterkwaliteit.

Bij het niet naleven kunnen er op korte tijd al problemen voordoen.

Neem met ons of uw installateur contact op voor meer advies.

Fermer le menu