Clear

Ons Clear (Solo) kraanwaterzuiveringssysteem maakt het mogelijk om kwaliteitsvol drinkwater te produceren dat aangepast is aan uw behoeften.

Dit waterfiltratiesysteem vermindert de schadelijke stoffen in het leidingwater.

Ze omvatten: sedimenten zoals roest, zand, pollen, chloor, chloroform en andere organische chloorverbindingen, maar ook metalen en zware metalen zoals colloïdaal ijzer, lood, kwik, koper, aluminium, petrochemie, fenolen, enz.