Procedures voor garantie

Eventuele gebreken gedekt door deze garantie moeten onmiddellijk worden gemeld aan

Garantie 3 jaar 10 jaar
met onderhoudscontract
Voorrijkosten no in
Werkuren no in
Fabricatie fouten no in
Display adapter no in
Slijtage onderdelen no in
Afstelling 1x 1x
Installatie fouten no no


Rapporteer een defect

Geldigheid van de garantie

De garantie wordt toegekend aan de eigenaar met adres op plaats waar toestel staat. Voor de garantie mag het toestel niet geplaatst worden of worden overgedragen aan derden.
Om de garantieperiode op te starten moet de volledige registratie bij ons toekomen ten laatste 30 dagen na de opstart.

Ik wil mijn ontharder registreren en de garantie activeren

De garantie dekt de goede werking van het toestel voor de eigenaar en plaats zoals opgegeven op de garantie bon. Het toestel moet gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik.

Garantie van prestaties en de duur van de garantie

De garantie verzekert de mechanische en elektronische onderdelen voor een periode van 3 jaar.
De installatie en technische voorschriften moeten wel in acht genomen worden.

Verleng uw garantie tot 10 jaar

Garantie 10 ans
De waterontharder met onderhoudscontract verlengt deze garantie tot 10 jaar. Hier zijn ook verplaatsing kosten en uurloon inbegrepen.

Ik wil graag meer informatie over de onderhoudscontracten van Valeco

Alle defecte onderdelen moeten worden teruggestuurd met serienummer en opstart datum en vervangen te worden met originele onderdelen.

Uitsluitingen en beperkingen garantie

ER ZIJN GEEN GARANTIES DAN DEZE DIE HIER WORDEN BESCHREVEN.

De garantie dekt geen kosten van oproep en arbeid door derden. Deze dekt ook niet het opvolgen van een goede werking en de kosten en/of schade die daardoor veroorzaakt worden.

In het geval er geen stadswater maar bronwater gebruikt wordt met vervuiling bv; hoog ijzergehalte, water met veel bacteriën, algen, zwavel, tannine, of andere ongewone dingen.

Hierdoor zal er geen garantie of waarborg worden toegekend.
De garantie dekt geen schade veroorzaakt door bevriezing, brand, ongeval, misbruik, slecht onderhoud, verwaarlozing of slecht gebruik.

De garantie dekt geen schade als gevolg van onjuiste installatie of plaatsing. Alle sanitaire en elektrische aansluitingen moeten aan de plaatselijke verplichtingen voldoen. Indien de minimum of te hoge druk de oorzaak is van schade of slechte werking zal dit ook niet erkend worden als garantie.

Uitvallen van de stroom of foute stroom voltage worden ook niet erkend als garantie.

DEZE GARANTIE DEKT GEEN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, OF SECUNDAIRE SCHADE.

Er is geen handelaar, agent, vertegenwoordiger of andere persoon die gemachtigd is om de garantie te verlengen of uit te breiden.

Fermer le menu